Thông báo

Tập huấn bồi dưỡng giảng viên các môn Lý luận chính trị và chuyến đi thực tế tháng 08 năm 2015

14:26 10/06/2016

Tập huấn bồi dưỡng giảng viên các môn Lý luận chính trị và chuyến đi thực tế tháng 08 năm 2015
Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Công văn số 154-HD/BTGTW ngày 13/5/2015 về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng giảng viên các môn Lý luận chính trị cho giảng viên các trường Cao đẳng, Đại học trên cả nước từ ngày 10 đến hết ngày 12 tháng 8 năm 2015. 
Trường Đại học Ngân hàng TPHCM đã cử cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận Chính trị tham dự lớp bồi dưỡng các môn Lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức thực tiễn về công về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu khoa học các môn Lý luận chính trị cho CBGV nhà trường.


   Lớp tập huấn, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị các trường ĐH, CĐ năm 2015
   Trong khuôn khổ đợt tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, Khoa Khoa Lý luận Chính trị trường ĐHNH Tp.HCM cũng đã tổ chức chuyến đi thực tế cho tập thể cán bộ giảng viên của Khoa từ ngày 10/8/2015 đến ngày 15/8/2015 tại Đà Nẵng và Quảng Nam để tìm hiểu thêm những giá trị văn hoá của cụm di sản Miền Trung và các di tích lịch sử khu vực Miền Trung. 


 Cán bộ giảng viên Khoa Lý luận Chính trị trước Khu Di tích An ninh Khu V
   Qua đợt tập huấn các CBGV đều nắm bắt chủ trương mới trong giảng dạy các môn lý luận chính trị là tách môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin thành ba môn cũ là: Triết học, Kinh tế Chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học; Các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cũng được đưa ra một cách toàn diện nhằm trang bị cho mình những kiến thức định hướng cho công tác tuyên truyền trước thềm Đại hội XII của Đảng tốt hơn; Đồng thời mỗi giảng viên tự nhận thấy trách nhiệm lớn lao hơn trong việc thực hiện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt cần tuyên truyền tốt tới sinh viên, các lực lượng xã hội học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người tốt hơn.
   Sự thành công của việc tổ chức chuyến đi thực tế cho thấy sức mạnh của sự đoàn kết, kết nối nhiều thế hệ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyến đi cũng là cơ hội để các thành viên trong khoa giao lưu, chia sẻ, quan tâm lẫn nhau. Qua đó, mỗi giảng viên tự nhận thấy trách nhiệm lớn lao hơn trong định hướng rõ ràng cho công tác tuyên truyền, giảng dạy và nghiên cứu trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp.
   Đợt tập huấn và thực tế đã thành công tốt đẹp là nhờ vào tinh thần và ý thức trách nhiệm cao của cả tập thể CBGV Khoa Lý luận Chính trị - Trường ĐH Ngân hàng TPHCM. Đây còn là một cơ hội tốt để toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa LLCT được tập huấn chuyên môn một cách bài bản, là dịp học hỏi, chia sẻ, giao lưu với các trường bạn trong công tác học tập, nghiên cứu, giảng dạy và phục vụ nhà trường, cộng đồng tốt hơn. 
   Để triển khai những yêu cầu đặt ra cho công tác nghiên cứu, giảng dạy các môn lý luận chính trị sát với thực tiễn phát triển của đất nước, Khoa Lý luận Chính trị dự định thời gian tới sẽ phối hợp với Trung tâm Lý luận Chính trị - Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức một Hội thảo khoa học cấp quốc gia nhằm chia sẻ, tổng hợp những suy nghĩ, tư duy về công cuộc đổi mới đất nước. 

 

Khoa LLCT