Lịch làm việc của Ban chủ nhiệm

20:58 14/02/2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA LLCT

ÁP DỤNG CHO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THỜI GIAN/ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM GIA

Thứ 2

SÁNG

Giảng dạy

Các cơ sở giảng dạy của trường

Theo thời khóa biểu

CHIỀU

Sinh hoạt chuyên môn

Văn phòng Khoa LLCT, 39 Hàm Nghi, Quận 1.

Tập thể giảng viên Khoa LLCT

Thứ 3

SÁNG

Giảng dạy

Các cơ sở giảng dạy của trường

Theo thời khóa biểu

CHIỀU

Giảng dạy

Các cơ sở giảng dạy của trường

Theo thời khóa biểu

Thứ 4

SÁNG

Giảng dạy

Các cơ sở giảng dạy của trường

Theo thời khóa biểu

CHIỀU

Giảng dạy

Các cơ sở giảng dạy của trường

Theo thời khóa biểu

Thứ 5

SÁNG

Trực lãnh đạo

Văn phòng Khoa LLCT, 39 Hàm Nghi, Quận 1.

Trưởng khoa

CHIỀU

Trực lãnh đạo

Văn phòng Khoa LLCT, 39 Hàm Nghi, Quận 1.

Phó trưởng khoa

Thứ 6

SÁNG

Giảng dạy

Các cơ sở giảng dạy của trường

Theo thời khóa biểu

CHIỀU

Giảng dạy

Các cơ sở giảng dạy của trường

Theo thời khóa biểu